Jak przedłużyć życie kwiatom


Anturium

Jeżeli kwiaty przyniesione do domu zwiędną, należy przycięć ostrym nożem końce pędów i zanurzyć całe rośliny w wodzie o temperaturze pokojowej na kilka godzin, a nawet na całą noc. Odzyskają wówczas świeży wyg)qd. Nie można oczywiście odświeżyć w ten sposób kwiatów bardzo zwiędniętych lub starych. Co 4—5 dni

zanurzamy cale kwiaty w wodzie na 1 godzinę, za każdym razem przycinamy końce pędów. Kwiaty zachowają wówczas świeży wygląd nawet przez 4 tygodnie.         ,

Astry. Końce łodyg należy przycinać pod wodą. Dobrze jest usunąć wszystkie zbędne liście, ponieważ więdną i żółkną szybciej niż kwia­ty. Zwiędnięte kwiaty można ożywić dzięki przycięciu końców łodyg i wstawieniu rośliny do ciepłej wody (40—45°C) na 2—3 godziny. Dodatek płaskiej łyżeczki soli do 1 I wody wpływa korzystnie na trwałość kwiatów.

Cyklameny. Końce szypułek przed wstawieniem do wody należy skośnie przyciąć, nie można ich rozszczepiać. Kwiatom trzeba co­dziennie zmieniać wodę i płukać szypułki. W pomieszczeniach chłod­nych płatki cyklamenów płowieją znacznie wolniej niż w ciepłych. Jeżeli przytniemy końce szypułek i zanurzymy je głęboko, po kwiat, w letniej wodzie, to przywiędłe kwiaty mogą odzyskać wigor

Cynie.

Należy ścinać w pełni rozwinięte, gdyż pąki źle rozwijają się w wodzie. Trzeba usuwać wszystkie zbędne liście. Łodygi zanurzamy głęboko w chłodnej wodzie i trzymamy przez noc w chłodnym po­mieszczeniu.

Dalie. Trzeba usunąć dolne liście, aby nie były zanurzone w wodzie. Przedwcześnie zwiędłe kwiaty można ożywić przez przycięcie końców łodyg i wstawienie do ciepłej wody (40-45°C).

Gałęzie drzew i krzewów.

Końce gałęzi należy rozszczepić ostrym nożem na długość 5-8 cm, co wzmaga pobieranie wody. Następnie należy zanurzyć rozszczepione końce w ciepłej wodzie (40-45°C). Gałęzie wymagające dłuższego czasu do rozwinięcia kwiatów (for­sycja, migdałek) należy przetrzymywać w pomieszczeniach ciepłych i w wysokiej wilgotności powietrza. Można także opryskiwać gałęzie ciepłą wodą. W takich warunkach pąki rozwijają się szybciej. Do wody można także włożyć kawałek węgla drzewnego. Kwitnące gałęzie lilaka i jaśminowca zachowają dłużej świeży wygląd po usu­nięciu wszystkich zbędnych liści. Gałęzie iglaków, rododendronów i azalii zachowują dłużej trwałość po dodaniu do wody szczypty kwasu cytrynowego.

Gerbera.

Gerberę należy wstawiać do wody tak, aby końce szypułek byty zanurzone płytko, tj. na głębokość około 5 cm. Zanurzone głęboko w wodzie szybciej gniją. Dodanie do wody szczypty azo­tanu srebra (dostępny tylko ze starych zapasów) lub 1 pastylki chi- noksyzolu na 1 I wody hamuje gnicie szypułek i wpływa korzystnie na trwałość gerbery. Najlepsze rezultaty uzyskuje się dzięki stoso­waniu preparatu. Jeżeli do wody nie dodajemy żadnych związków chemicznych hamujących rozwój 'bakterii, konieczna jest codzienna wymiana wody, przycina­nie końców pędów i staranne mycie wazonów. Zwiędnięta przed­wcześnie gerberę można ożywić przez przycinanie końców pędów i zanurzanie jej głęboko, aż po koszyczek, w letniej wodzie na kilka godzin.

Goździki szklarniowe.

Świeżo ścięte kwiaty maja bardzo dobrą trwałość w wazonie. Końce łodyg należy przycinać tuż nad węzłem. Wpływa to korzystnie na pobieranie i transport wody do kwiatów. Trwałość goździków można przedłużyć dzięki dodaniu do 1 I wody szczypty kwasu cytrynowego lub 1 pastylki chinoksyzolu i 2 łyże­czek cukru.

Groszek pachnący.

Korzystnie na trwałość kwiatów wpływa wsta­wienie roślin do cieplej wody (40°C). Podobny wpływ ma dodanie do wody nadmanganianu potasu w takiej ilości, aby woda zabar­wiła się na kolor lekko różowy, oraz łyżeczki cukru na 1/2 I wody.

Lwia paszcza, wyżlin.

Przed wstawieniem roślin do wody należy usunąć dolne liście z tej części łodygi, która będzie zanurzona w wodzie, gdyż szybko gniją. Pędy kwiatów należy wstawiać do ciepłej wody (40-45°C), gdyż wpływa to korzystnie na ich turgor i trwałość. Trwałość kwiatostanów można poprawić przez dodanie do 1 I wody płaskiej łyżeczki soli.

Mak.

Roślinę należy ścinać w dużych pąkach, tuż przed otwarciem. Przed wstawieniem do wody końce łodyg trzeba opalić nad pło­mieniem lub zanurzyć na kilka sekund w gorącej wodzie. Kropla stearyny ostrożnie wpuszczona do środka kwiatu na podstawę płat­ków zapobiega ich przedwczesnemu opadaniu.

Malwa,

ścięte rośliny należy wstawić do ciepłej wody (40-45°C). Na trwałość kwiatów korzystnie wpływa dodanie na 1 I wody płas­kiej łyżeczki soli.

Mieczyk.

Rośliny należy głęboko wstawić do wody. Do przedłużania trwałości i przyspieszania rozwoju pąków stosuje się

Nagietek.

Końce łodyg trzeba przycinać pod wode. Zwiędniętym na­gietkom można przywrócić turgor dzięki Wstawieniu ich głęboko do letniej wody.

Narcyzy.

Końce szypułek należy rozszczepić, i wstawić na 60 sekund do gorącej wody, świeżo ścięte narcyzy przed wstawieniem do wa­zonu z innymi kwiatami należy przetrzymać co najmniej przez 24 godziny oddzielnie w wodzie, a następnie dobrze opłukać szypułki.

Poinsecja.

Przed wstawieniem do wazonu trzeba zahamować wy­pływanie soku mlecznego przez przypalenie końców pędów nad pło­mieniem lub wstawienie, na kilka sekund do gorącej wody. Za­krzepły sok należy usunąć. Przypalanie lub wstawianie do gorącej wody.