TTT

Towarzystwo Trzeźwości Transportowców jest stowarzyszeniem społecznym działającym w zakresie prewencji trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie. 
Powstało w 1957r. z inicjatywy Ministerstwa Komunikacji, Instytutu Transportu Samochodowego, Szefostwa Służby Samochodowej WP, Centralnego Zarządu PKS, Zjednoczeń Transportowych, Polskiego Związku Motorowego oraz Związków Zawodowych: Transportowców i Drogowców, Kolejarzy i Portowców.
Głównym celem jest zwiększenie społecznej świadomości dotyczącej ryzyka wynikającego z używania alkoholu, podnoszenie kultury jazdy, troska o sprawność fizyczną i psychiczną kierujących pojazdami mechanicznymi.

TTT realizuje swoje zadania poprzez działania informacyjno-edukacyjne, których treścią jest uświadomienie szkód i niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem alkoholu oraz kierowanie pojazdami po jego spożyciu.
W tym zakresie organizowane są konkursy, seminaria i pokazy filmów o treści trzeźwość i bezpieczeństwo zmotoryzowanych transportowców.

Praca społeczna ma duże znaczenie wychowawcze w trzeźwości kierowców, przyczynia się do zmniejszenia wypadków drogowych i pełnego wdrażania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Wieloletni trud i wysiłek pracy społecznej owocuje w postaci uratowania niejednego ludzkiego życia, uniknięcia wielu materialnych strat i ludzkich tragedii.
TTT apeluje: Dość śmiertelnych ofiar z powodu nietrzeźwości, nie chcemy kalek wypadków będących ciężarem dla rodzin i społeczeństwa. Alkohol nadużywany przez człowieka niszczy Jego godność, wolność i kulturę.

Kierowco, maszynisto, motorniczy: jedną z głównych przyczyn wypadków jest nietrzeźwość zmotoryzowanych i pieszych użytkowników dróg. Wypadki spowodowane pod wpływem alkoholu należą do najtragiczniejszych.

Zwracamy się do wszystkich kierowców - nigdy nie siadajcie za kierownicą po spożyciu alkoholu. Od Waszej trzeźwości zależy bezpieczeństwo na drogach i życie innych. Trzeźwość za kierownicą to nie tylko obywatelski obowiązek moralny  - ale przede wszystkim prawny  obowiązek każdego kierowcy. TTT przestrzega wszystkich użytkowników dróg: drogi są bezpieczne tylko dla ludzi trzeźwych, ostrożnych i rozważnych. Tylko wzajemne poszanowanie i kultura zapewnia bezpieczeństwo na drogach naszego kraju. Wielu wypadków można uniknąć, gdyby każdy kierowca był trzeźwy, przestrzegał przepisów prawa o ruchu drogowym i stosował je w praktyce. Niech hasło "Kultura, Trzeźwość i Bezpieczeństwo" będzie wciąż aktualne w naszej codziennej pracy i życiu osobistym.

TTT współpracuje w zakresie prewencji trzeźwości i bezpieczeństwa w transporcie z organami administracji rządowej i samorządowej, policją, wojskiem, szkolnictem samochodowym, stowarzyszeniami, związkami zawodowymi i państwowa agencja rozwiązywania problemów alkoholowych.
Zarząd Krajowy TTT zaprasza instytucje i firmy transportowe, policję i wojsko  do współpracy na rzecz poprawy stanu trzeźwości i bezpieczeństwa na polskich szlakach komunikacyjnych.

 
 


 Skarbnik Zarządu
Marcin Goschorski 
 Wiceprezesi
 Andrzej Bogdanowicz
Jerzy Kozłowski 
Prezes
Maciej Wroński
Sekretarz generalny
Wiktor Jednorowski 

O TTT  |   Zabójcy  |   Linki  |   Kontakt
Copyright © Towarzystwo Trzeźwości Transportowców  |   Powered by witmirShop 2.1a